Υποβολή δικαιολογητικών για εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες

Για ενημέρωση σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2014, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πατήστε εδώ