ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Αποτελέσματα τοποθέτησης επιλεγέντων εκπ/κών Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2013-14

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. Γ7/20969/13-02-2014 απόφασης του ΥΠΑΙΘ, τα αποτελέσματα τοποθέτησης των επιλεγέντων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2013-2014 έχουν ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ