Υποβολής Αίτησης & Δικαιολογητικών Συνταξιοδότησης Εκπ/κων Δ.Δ.Ε. Αχαΐας από 21-30/04/2014

Οδηγίες υποβολής αίτησης – δικαιολογητικών εδώ

Ενημέρωση για τη συνταξιοδοτική νομοθεσία εδώ

Αίτηση απονομής σύνταξης εδώ

Αίτηση παραίτησης εδώ

Απαραίτητα διακαιολογητικά εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση ΔΑΥΚ εδώ