Επιλεγέντες Διδάσκοντες για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2013-14

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι που βρίσκονται στον παρακάτω πίνακα, να παρουσιαστούν την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Αχαΐας, στο Ισόγειο, στην αίθουσα των υπολογιστών, προκειμένου να γίνει επιλογή Σχολικού Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας (ΣΚΕΔ).

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος έχει επιλεγεί σε περισσότερες από μια Δ.Δ.Ε., επιλέγει και παρουσιάζεται στη μια εξ’αυτών, αφού με υπεύθυνη δήλωση δηλώσει την παραίτησή του από την άλλη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (ανακοινοποίηση στο ορθό)

Υποβολή δικαιολογητικών για εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία ή μαθησιακές δυσκολίες

Για ενημέρωση σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2014, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πατήστε εδώ

Υποβολή Αίτησης συμμετοχής στις Πανελλαδικές των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ή Αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο

Δελτίο Τύπου

Εγκύκλιος/ Αίτηση – Δήλωση ΓΕΛ

Υπόδειγμα 1/ Αίτηση μαθητή ΓΕΛ

Υπόδειγμα 2/ Αίτηση – Δήλωση (απόφοιτου) ΓΕΛ

Αίτηση – Υπ. Δήλωση ΓΕΛ ενδοσχολικό

Εγκύκλιος Αίτησης ΕΠΑΛ A’

Υπόδειγμα – Αίτηση ΕΠΑΛ Α’

Υπόδειγμα 3- Αίτηση ΕΠΑΛ Β’

Υπόδειγμα 4/ Αίτηση – Δήλωση ΕΠΑΛ Β’ (απόφοιτου)

 

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την έναρξη της Υποβολής Αιτήσεων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σύμφωνα με την αριθμ. 17669/Γ7/7-2-2014 Υπουργική Απόφαση.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου και λήγει την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:00 (χωρίς καμία παράταση λόγω επικείμενων προσλήψεων)

 

Για την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων πατήστε εδώ       

Για την Αίτηση/Δήλωση Υποψηφίων πατήστε εδώ

Για τον πίνακα θέσεων ανά Δ/μια Εκπαίδευση πατήστε εδώ
 

Οι Ενιαίοι Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης ανά κλάδο, είναι οι ακόλουθοι:

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ02

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ03

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ04.01

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ04.02

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ04.04

Πίνακας αναπληρωτών ΠΕ06