ΝΕΑ ανακοίνωση για εκπαιδευτικούς που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα-κινητικότητα

Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ