Ανακοίνωση πινάκων μορίων αιτήσεων μετάθεσης εκπ/κών Δ.Ε. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας έτους 2014

Ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων αιτήσεων μετάθεσης 2014-2015 για τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Από Περιοχή σε Περιοχή – ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ – ΜΟΥΣΙΚΑ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ-KAΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ).

Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων,  να ενημερωθούν όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί.

Από 16/05/2014 μέχρι και 20/05/2014 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες για τυχόν διορθώσεις λαθών.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ                              ΜΟΥΣΙΚΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ                               ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ (ανακοινοποίηση)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ