ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής ενστάσεων για τα μόρια μετάθεσης

Σας πληροφορούμε πως σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ δόθηκε παράταση υποβολής ενστάσεων για τα μόρια μετάθεσης αιτούμενων εκπαιδευτικών. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 23 Μαΐου 2014