Ανακοίνωση πινάκων μορίων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΔΕ Αχαΐας μετά από ενστάσεις

Ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων αιτήσεων μετάθεσης 2014-2015 που προκύπτουν μετά από ενστάσεις  για τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Από Περιοχή σε Περιοχή – ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ – ΜΟΥΣΙΚΑ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ-KAΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ).

Παρακαλούμε, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων,  να ενημερωθούν όλοι/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί.

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΕΔΔΥ-ΣΜΕΑΕ

ΜΟΥΣΙΚΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ