Κάλυψη κενών/κενούμενων θέσεων Δ/ντων Σχ. Μονάδων

Σας γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι παρακάτω κενές/κενούμενες  θέσεις Δ/ντων για κάλυψη:

·               Γυμνάσιο Ερυμάνθειας

·               Γυμνάσιο Ριόλου

·               ΕΠΑΛ Καλαβρύτων

Καλούνται οι υποψήφιοι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων των αξιολογικών πινάκων επιλογής του έτους 2011 -εάν επιθυμούν- να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης σύμφωνα με το έγγραφο που ακολουθεί.

ΕΓΓΡΑΦΟ