Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων  στο 2ο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις  Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα για το σχολικό έτος 2014-15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                          ΑΙΤΗΣΗ