Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάκληση και συμπληρωματική μετάθεση εκπ/κού Δ.Ε. σε Καλλιτεχνικό Σχολείο το έτος 2014.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2014.

ΑΠΟΦΑΣΗ