Πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων.

Πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων λόγω συνταξιοδότησης, συγχωνεύσεων και υποβιβασμών σχολικών μονάδων από το σχολικό έτος 2014-2011.

ΕΓΓΡΑΦΟ