Διαδικασία ολοκλήρωσης κινητικότητας των ανακοινώσεων 8/2013 & 10/2014

Διαδικασία ολοκλήρωσης κινητικότητας των ανακοινώσεων 8/2013 & 10/2014. 

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΙΝΑΚΕΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΠΛΟΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8/2013

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΥΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2