Παράταση προθεσμίας πρόσκλησης υποβολής αίτησης για ολική διάθεση στην Α/θμια Εκπ/ση Αχαΐας

Σε συνέχεια του υπ’ Αριθμ. Πρωτ. Φ32.2/10946/01-09-2014 εγγράφου της Δ.Δ.Ε Αχαΐας με θέμα “Πρόσκληση για υποβολή αίτησης για ολική διάθεση στην Α/θμια Εκπ/ση Αχαΐας” , ενημερώνουμε ότι δίδεται παράτση μιας ημέρας για την υποβολή αιτήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη 04-09-2014

Εκ της Διευθύνσεως.