Προθεσμία εγγραφής στα Πανεπιστήμια – ΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ

Ορίζεται προθεσµία εγγραφής των εισαχθέντων στα Πανεπιστήµια, στα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄), καθώς και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι), και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε από τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Α΄) για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, από 15 Σεπτεµβρίου µέχρι και 26 Σεπτεµβρίου 2014. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ