Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση ΠΥΣΔΕ

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης σχολείων λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών .

Η παρούσα πρόσκληση αφορά μόνο στις ειδικότητες: ΠΕ01-ΠΕ02-ΠΕ03-ΠΕ04-ΠΕ05-ΠΕ06-ΠΕ07-ΠΕ08-ΠΕ11-ΠΕ15-ΠΕ16-ΠΕ19-20-ΠΕ12.10-ΠΕ12.08

Για τις υπόλοιπες ειδικότητες θα ακολουθήσει νεότερη πρόσκληση/ανακοίνωση

Διαβιβαστικό

Κενά , Ανακοινοποίηση κενών

Οδηγίες