Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπ/κών ΕΑΕ (φάση 2η)

Οι ενστάσεις κατά των πινάκων γίνονται αποκλειστικά την Τετάρτη 17/09/2014 σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ