Πρόσκληση για δήλωση σχολείων λειτ. υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση ΠΥΣΔΕ Τεχν.Ειδικοτήτων

Πρόσκληση των λειτουργικά υπεράριθμων ΚΑΙ ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών για υποβολή δήλωσης σχολείων. (Η παρούσα πρόσκληση αφορά μόνο στις ειδικότητες: ΠΕ12.01-02-03-04-05-10, ΠΕ14.04, ΠΕ17.01-02-03-04-05-06-07-08-11, ΠΕ18.02-12-18-23-31-35

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΚΕΝΑ ΕΠΑΛ (ανακοινοποίηση)

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ