Πρόσκληση Υποβολής Δηλώσεων Προτίμησης αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2014-15

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, επιλέγοντας από το μενού ΠΥΣΔΕ ->  e-Αίτηση αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ. Στην είσοδο της ιστοσελίδας (αριστερό μενού) υπάρχουν οδηγίες για την καταχώριση της αίτησης.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 18/09/2014 ημέρα Πέμπτη, έως και 19/09/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., το αργότερο.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ