Μόρια αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ 2014-2015

Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρειτε τα μόρια των αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ