Κενά για δήλωση προσωρινών αναπληρωτών ΠΕ04.01 και ΠΕ04.04

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΠΕ04.01 και ΠΕ04.04 που έχουν τοποθετηθεί προσωρινά σε σχολεία, όπως υποβάλουν ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ μέχρι την Τετάρτη, 1-10-2014, και ώρα 11:00 π.μ στα γραφεία της ΔΔΕ Αχαΐας αυτοπροσώπως ή με fax (2610-465860)

ΚΕΝΑ

Δήλωση προτίμησης