Ενημερωτική συνάντηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  συνάντησης Δ/ντών Γυμνασίων-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-ΕΚ πρώην Α’ και Δ’ Αχαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  συνάντησης Δ/ντών Γυμνασίων-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-ΕΚ πρώην Β’ και Γ’ Αχαίας