Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο εξωτερικό

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υποβάλουν αίτηση απόσπασης, να το κοινοποιήσουν και στη ΔΔΕ Αχαΐας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ