Ανακοίνωση πινάκων μορίων των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΔΕ Αχαΐας

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τυχόν ενστάσεων ορίζεται η 31/12/2014

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΑ

ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ