Τίτλοι Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Μαΐου 2014

Σας ενημερώνουμε οτι τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων του ΚΠγ Μαΐου 2014 παραλαμβάνονται από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας  (Γιαννιτσών 5 & Ηπείρου, 2ος όροφος, γραφείο Β5) με επίδειξη:

  • ταυτότητας των ενδιαφερομένων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή
  • υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης με το γνήσιο της υπογραφής