Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2014-2015

Στο πλαίσιο προετοιμασίας υλοποίησης του προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα ΕΠΑ.Λ. η οποία αποτελεί άξονα της Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης-Αγωγής, σύμφωνα με την ΚΥΑ 1939/1-4-2015 και αναμένεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, καλούνται να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι αναπληρωτές οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης στα ΕΠΑ.Λ. και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2014-2015.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) Αχαΐας θα δέχεται αιτήσεις από Τρίτη 14 έως και Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 και μέχρι τις 13:00 μ.μ.

Σχετικά έγγραφα:

Σημείωση: Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί και στο e-aitisi.sch.gr με την ένδειξη:
Πίνακας κατάταξης αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ενημερώσεις: 7-4-2015: Για την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στα ΕΠΑΛ 1980/2-4-2015
.”