Νέα ανακοίνωση πινάκων μορίων των αιτήσεων βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης 2014-2015

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, οι οποίοι είχαν υποβάλλει αίτηση Βελτίωσης ή Οριστικής τοποθέτησης  2014-15, όπως προκύπτει μετά την εξέταση των ενστάσεων.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ (νέο)