Ωράριο λειτουργίας γραφείων ΔΔΕ Αχαΐας κατά τις ημέρες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τις ημέρες των Πανελλαδικών Εξετάσεων (18,20,22,25,27, 29 /5/20152015 και 2-6-2015) τα γραφεία της ΔΔΕ Αχαΐας θα είναι ανοικτά για το κοινό, μετά τις 11:00 πμ.

Τις υπόλοιπες (ενδιάμεσες ημέρες) τα γραφεία θα λειτουργούν κανονικά.

Ειδικότερα, το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του οποίου οι ειδικότητες κατά κλάδο και κατηγορία καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν.4172/2013 και το οποίο εξαιρέθηκε από τη διαθεσιμότητα, όπως και όσοι από το προσωπικό αυτό μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις, βάσει οριστικών πινάκων, μπορεί να προσέρχεται στη ΔΔΕ Αχαΐας για κατάθεση αίτησης  (σύμφωνα με τον προγραμματισμό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο) και μέχρι και την Πέμπτη 21-5-2015.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ