Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε. Αχαΐας που επανέρχονται από τη διαθεσιμότητα

Ανακοινώνονται τα ονόματα των εκπαιδευτικών καταργηθέντων κλάδων και οι σχολικές μονάδες στις οποίες αναλαμβάνουν υπηρεσία. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ (ανακοινοποίηση)