Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για ΜΕΤ, Μουσείο Ζωολογίας Πανεπ. Πατρών και Βουλή των Ελλήνων του Γυμνασίου Διακοπτού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ