Ενημέρωση σχετικά με τον τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης.

Σας γνωρίζουμε ότι η μυστική ψηφοφορία της παρ. 5αα του άρθρου 46 του ν. 4351/2015 (Α’ 164) για την επιλογή Διευθυντή/ντριας  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, σύμφωνα  με τις οδηγίες του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας,  θα διεξαχθεί την 8η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 έως 17:00 στο 7ο Γυμνάσιο Πάτρας, Ασημάκη Φωτήλα 32.