Δημοσίευση πινάκων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σχολικού έτους 2015-16 (ανακ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από περιοχή σε περιοχή (ανακ)

Μουσικά

ΣΜΕΑΕ

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες από 25-01-2016 μέχρι και 29-01-16 στη Δ/νση Δ.Ε. Αχαΐας.