Επαναπροκήρυξη εκδ. ενδιαφέροντος για μετακίνηση στα Τρίκαλα-Καλαμπάκα-Μετέωρα του 2ου ΓΕΛ Αιγίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ