Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για τη μονοήμερη εκδρομή των μαθητών του 19ου Γυμνασίου στο Ναύπλιο

Πρακτικό