ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ του Γυμνασίου Λ.Τ Φαρών (Επαναπροκήρυξη Α)

Προκήρυξη