ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ του 4ου Γυμνασίου Αιγίου

Προκήρυξη