Δημοσίευση περίληψης αμετάκλητης αθωωτικής πειθαρχικής απόφασης που αφορά το συνταξιούχο εκπαιδευτικό κ. Σκαρλάτο Γεώργιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ