Συγκεντρωτική κατάσταση μορίων εκπαιδευτικων που έχουν υποβάλλει αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση ή έχουν μετατεθεί στο Ν. Αχαΐας

Στον επισυναπτόμενο πίνακα περιλαμβάνονται τα μόρια των εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλλει αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση για το σχ. έτος 2015 – 2016, ή έχουν μετατεθεί στο Νομό Αχαΐας μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων σχ. έτους 2015 – 2016.

ΠΙΝΑΚΑΣ