ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΚΑΙ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ