ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 118580/Η2/19-7-2016 ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ‘Η ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Συγκεντρωτική κατάσταση μορίων εκπαιδευτικων που έχουν υποβάλλει αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση ή έχουν μετατεθεί στο Ν. Αχαΐας

Στον επισυναπτόμενο πίνακα περιλαμβάνονται τα μόρια των εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλλει αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση για το σχ. έτος 2015 – 2016, ή έχουν μετατεθεί στο Νομό Αχαΐας μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων σχ. έτους 2015 – 2016.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπ/κών σχ. έτους 2016-17 και εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχ. έτος 2016-17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ