Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τις διατάξεις του ΠΔ 69/2016 (ΦΕΚ 127Α΄) προς ενημέρωση.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ