Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κάλυψης των λειτουργικών κενών Τμημάτων Ένταξης Δ.Δ.Ε. Αχαΐας για το διδ. έτος 2016-17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ