Διευκρινίσεις σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για διάθεση στη ΔΔΕ Αχαΐας για κάλυψη διοικητικών αναγκών

Διευκρινίσεις