Απόσπαση Εκπαιδευτικών και ανάκληση απόσπασης Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. του ΥΠΠΕΘ για το σχολικό έτος 2016 – 2017

Απόφαση