Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου Αιγείρας στην Αθήνα

Προκήρυξη