ΑΝΑΚΟΙΝΙΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 7ου ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ