πρόγραμμα και πρόσκληση για τις συζητήσεις του Συμβουλευτικού, με τίτλο “Έφηβος, σχολείο, κλινικές και κοινωνικές δομές”, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

πρόγραμμα

πρόσκληση