Π Ρ Ο Σ ΚΛΗ Σ Η Ε Κ Δ Η Λ ΩΣ ΗΣ ΕΝ Δ Ι Α Φ ΕΡ ΟΝΤΟΣ Γ Ι Α ΤΗ Μ Ε Τ Α ΚΙ Ν Η Σ Η Ε ΚΠ Α Ι Δ Ε ΥΤ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Μ Α ΘΗΤ Ω Ν ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΑ Σ Τ Ρ Ι Τ Σ Ι ΟΥ Σ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «Την γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ