Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση στο Μουσείο Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών του Πειραματικού Γυμνασίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ