Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση στα Πράμαντα Ιωαννίνων του Πειραματικού Γυμνασίου Πάτρας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ